หาดแสนสุขลำปำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดแสนสุขลำปำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ห่างจากตัวเมืองพัทลุงประมาณ 8 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายพัทลุง-ลำปำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.63
longitude :  100.16
รายละเอียด :  หาดแสนสุขลำปำ เป็นหาดที่อยู่ในเขตทะเลหลวงตอนบน ห่างจากตัวเมืองพัทลุงประมาณ 8 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายพัทลุง-ลำปำ โดยสองข้างทางที่มุ่งสู่ชายหาดจะเป็นทุ่งนา และเมื่อเดินทาง ไปถึงริมหาดมองไปด้านหน้าจะเห็นทิวทัศน์ ของทะเลสาบสงขลามีเกาะใหญ่เล็กเรียงรายสวยงามมาก บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย ห่างจากริมฝั่งมีศาลาลำปำที่รัก เป็นศาลา ทรงไทย จากหาดแสนสุขลำปำสามารถ มองข้ามไปยังเกาะลำปำ ซึ่งมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยประมาณ 4 ไร่เศษ หาดแสนสุขลำปำ ตั้งอยู่ ไม่ห่างจากเทศบาลเมืองมากนัก ระหว่างทาง ไปหาดและบริเวณใกล้เคียงมีสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจหลายแห่ง อาทิ วัดวิหารเบิก วัดวัง วังเจ้าเมืองพัทลุง วัดยางงาม และวัดป่าลิไลย์ เป็นต้น ซึ่งช่วยส่งเสริมแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันหาดแสนสุขลำปำได้รับการปรับปรุงไปมากแล้ว และยังมีเอกชนลงทุนสร้างที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ สำหรับผู้เยี่ยมเยือนและนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป
การเดินทาง :  ห่างจากตัวเมืองพัทลุงประมาณ 8 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายพัทลุง-ลำปำ

จำนวนผู้เข้าชม :559