น้ำตกบกกราย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกบกกราย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หม่ที่ 8 ต.น้ำจืด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  10.42
longitude :  98.79
รายละเอียด :  น้ำตกบกกรายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขตรักษ์ษาพันธ์สัตว์ป่่าทุ่งระยะนาสัก
การเดินทาง :  จากสายหลัก 9 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :279