น้ำตกตาดเหมย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกตาดเหมย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ท่ี 7
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.09
longitude :  99.18
รายละเอียด :  น้ำตกใสอยู่กลางป่า รอบบริเวณเป็นป่าไม้ธรรมชาติ
การเดินทาง :  จากอำเภอเมือง มายังถนนสันทราย-พร้าว และเข้า กม.ที่ 61 มายังหมู่บ้านบ้านหลวง ประมาณ 22 กิโลเมตร ถึงบ้านแม่สายป่าเมี้ยง และเดินทางชมธรรมชาติถึงน้ำตกประมาณ 1 ชั่วงโมงเส้นทางเป็นทางลูกรังตลอดยะ 22 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :733