หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > อุบลราชธานี > เขื่องใน > ศูนย์พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ้านท่าไห
ศูนย์พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ้านท่าไห

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ้านท่าไห
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.30
longitude :  104.60
รายละเอียด :  เป็นแหล่งรวมรวมสิ่งของเครื่องใช้ ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การเดินทาง :  ห่างจาก อบต.ท่าไห 500 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :463