ถ้ำเขาปินะ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำเขาปินะ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.7 ต.นาวง อ.ห้วยยอด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :85