หาดสะกอม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดสะกอม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 บ้านปากบางสะกอม ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านปากบางสะกอม (ใกล้เกาะขาม) ผ่านหมู่ที่ 8 บ้านเขาน้อย ไปจนตำบลเกาะสะบ้า เดิมเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า ?อ่าวโหล๊ะม่วง? แต่ชาวบ้านเรียกติดปากว่า ?หาดปากบาง? ต่อมาภายหลังจึงเรียกว่า?หาดปากบางสะกอม? เป็นหาดที่มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ สวยงาม ทรายสะอาดสีขาว เป็นระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวและพักผ่อนกับครอบครัว
การเดินทาง :  การเดินทาง หาดสะกอม อยู่ห่างจากตัวเมืองสงขลาไป ประมาณ 53 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางสงขลา-จะนะ-เทพา จะมีถนนลูกรังเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :368