หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > เวียงป่าเป้า > บ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน
บ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.14 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.12
longitude :  99.46
รายละเอียด :  จากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ของหมู่บ้านโป่งน้ำร้อน เดิมที่บริเวณโป่งน้ำร้อนที่เป็นป่าดงดิบ เมื่อก่อนเรียกกันว่า โป่งดิน เพราะมีสัตว์ต่างๆลงมากินดินโป่งในบริเวณนี้เดิมยังไม่มีหมู่บ้าน และ บริเวณโป่งน้ำร้อนนี้ยังเป็นทางผ่านของคนค้าขายระหว่างจังหวัดเชียงใหม่-เชียงราย โดย อาศัย ช้าง ม้า วัวต่างๆเดินทางไปตามไหล่เขาดังกล่าวตลอดเวลาและใช้เป็นจุดพักแรมได้ เพราะเป็น ทำเลที่สะดวกจนผู้คนใช้เส้นทางนี้บ่อยขึ้นจึงมีคนมาตั้งถิ่นฐาน และกลายมาเป็น หมู่บ้าน และได้ มีการ พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน
การเดินทาง :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ถนนสาย เชียงราย - เชียงใหม่

จำนวนผู้เข้าชม :687