วัดกู่ระมัก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดกู่ระมัก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านศรีย้อย ม.4
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ที่ 222 หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ถนนสายลำพูน-ป่าซาง
การเดินทาง :  รถประจำทางสายลำพูน-ป่าซาง,ลำพูน-ลี้

จำนวนผู้เข้าชม :619