ภูโพนทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูโพนทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตำบลโพนทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีถ้ำพระให้กราบไหว้ มีสัตว์ป่าและวิวธรรมชาติของป่าไม้
การเดินทาง :  ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองประมาณ 8 กิโลเมตร มุ่งหน้าไปทางบ้านโพนทอง การเดินทางโดยใช้รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :391