หนองน้ำสาธารณะโป่งใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองน้ำสาธารณะโป่งใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.14 ต.ข้าวปุ้น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.79
longitude :  105.00
รายละเอียด :  สวนสาธารณะ
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :408