สร้างพญาอินทร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สร้างพญาอินทร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  บ้านกุดสมบูรณ์และบ้านโนนหนองบัว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :83