หน้าแรก > ภาคกลาง > นครปฐม > เมืองนครปฐม > ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านไทยทรงดำ (บ้านสะแกราย)
ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านไทยทรงดำ (บ้านสะแกราย)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านไทยทรงดำ (บ้านสะแกราย)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.9 บ้านสะแกราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านสะแกรายตั้งอยู่หมู่ 9 ตำบลดอนยายหอม เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่และมีตำนานสืบเนื่องมาจากชนเผ่าไททรงดำ ของตำนานชุมชนสามตำบล ชุมชนไทยโซ่งบ้านสะแกราย (หมู่ 9)ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จ.นครปฐม ได้จัดให้มีกิจกรรม เช่น บ้านจำลองไทยโซ่งที่บ้านสะแกรายเป็นศูนย์วัฒนธรรมไตโซ่งดำ จัดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ 9 บ้านสะแกราย จัดโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย (Thai wisdom inform center) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมวิถีชีวิต ดำเนินการโดยชาวบ้านสะแกราย —กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองสะแกราย บ้านเลขที่ 1 หมู่ 9 ตำบลดอนยายหอม ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับสี่ดาว (OTOP Product Champion) ปี 2552 ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าทอพื้นเมืองลายแตงโม โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี 2552 ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ 9บ้านสะแกราย สำนักงานพัฒนาชุมชน
การเดินทาง :  หมู่ที่ 9 บ้านสะแกราย ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม

จำนวนผู้เข้าชม :354