ผานกติดตี่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ผานกติดตี่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านดอนเม็ก ม.12
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.98
longitude :  103.52
รายละเอียด :  เป็นหน้าผาที่สวยงาม เป็นจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดที่สามารถชมธรรมชาติที่สวยงาม
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถยนต์ถึงบ้านดานเม็ก แล้วเดินด้วยเท้าถึงจะเข้าพื้นที่ได้

จำนวนผู้เข้าชม :299