ทุ่งบัวตอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ทุ่งบัวตอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.2 บ้นหัวแม่สุริน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  404,098.00
longitude :  2,089,266.00
รายละเอียด :  นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมความสวยงามของทุ่งบัวตองได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคมของทุกปี
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :348