วัดศรีวิชัยสุวรรณาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีวิชัยสุวรรณาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านดอนนกยูง ม.7 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.89
longitude :  104.91
รายละเอียด :  เป็นวัดที่มีลักษณะการเล่าประวัติของพุทธศาสนา และเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติ ทั้งนี้พื้นที่โดยภาพรวมจะมีลักษณะเป็นหินดาน ล้อมรอบไปด้วยต้นไม่้ใหญ่นานาชนิด
การเดินทาง :  เส้นทางหลวงหมายเลข 202 (อำนาจเจริญ-เขมราฐ) กม.97 บริเวณจุดสิ้นสุดจังหวัดอำนาจเจริญ(ฝั่งตะวันออก)

จำนวนผู้เข้าชม :338