หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > แม่จัน > วัดพระธาตุจอมสวรรค์
วัดพระธาตุจอมสวรรค์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุจอมสวรรค์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่4 บ้านขี้เหล็ก
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053775054
latitude :  20.19
longitude :  99.92
รายละเอียด :  พระธาตุจอมสวรรค์ ตั้งอยู่ ณ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เดิมชื่อ "พระธาตุดอยขวยต่อ" สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณ 700 ปี ในสมัยพ่อขุนมังรายมหาราช ตามตำนานเล่าว่ามียักษ์ตนหนึ่งมีร่างกายเป็นตัวต่อที่ใหญ่พอดู อาศัยอยู่ในรูขุดดินขึ้นมา (คำโบราณเรียกว่า ขวย) กลายเป็นดอยลูกหนึ่งมีลักษณะเป็นเนินสูงชัน ต่อมาในปี พ.ศ.2472 โดยการนำของครูบาทิพย์บ้านแหลว ได้บูรณะปฏิสังขร พระธาตุขึ้นมาใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น พระธาตุจอมสวรรค์ เหตุเพราะว่าพระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาสูงตระหง่านมองเห็นได้ชัดเจนเป็นยอดดอยดุจจอมสวรรค์ นั่นเอง ด้วยองค์พระธาตุเป็นปูชนีสถานที่เก่าแก่ที่มีคนให้การเคารพ บูชาเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ ของประชาชนทั้งในพื้นที่และประชาชนทั่วไป
การเดินทาง :  วัดพระธาตุจอมสวรรค์ ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านขี้เหล็ก หมู่ 4 ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

จำนวนผู้เข้าชม :724