ร.ร.การบิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ร.ร.การบิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 ต.กระตีบ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :73