วัดเกาะวังไทร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเกาะวังไทร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดเกาะวังไทร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  034 271 963
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีในพื้นที่ตำบลถนนขาด และพื้นที่ใกล้เคียง
การเดินทาง :  การเดินทางสามารถเดินทางสัญจรทางถนนด้วยรถยนต์ และรถโดยสารประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :359