หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > อุบลราชธานี > เมืองอุบลราชธานี > พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จ.อุบลราชธานี
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จ.อุบลราชธานี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จ.อุบลราชธานี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถ.เชื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.22
longitude :  104.86
รายละเอียด :  ลักษณะเป็นอาคารปั้นหยาชั้นเดียว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2461 เดิมใช้เป็นศาลากลางจังหวัด ต่อมาทางจังหวัดได้มอบอาคารหลังนี้ให้กรมศิลปากร เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี ภายในมีการจัดแสดงเรื่องราวท้องถิ่น ได้แก่ สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติการตั้งเมือง โบราณวัตถุซึ่งเป็นหลักฐานทางด้านศิลปะ โบราณคดี หัตถกรรมพื้นบ้าน การละเล่นพื้นเมือง และเครื่องใช้ของเจ้าเมือง เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-16.00 น.
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ที่ถนนเขื่อนธานีตัดกับถนนอุปราช อ.เมือง

จำนวนผู้เข้าชม :461