วัดพระธาตุจอมทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุจอมทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านทุ่งพร้าว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นหนึ่งในวัด แห่งดินแดน 4 จอม มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐาน สามารถมองเห็นได้ทั่วทั้ง ตำบลแม่สะเรียง
การเดินทาง :  เดินทางเข้ามาทางแยกบริ้วณจอมแจ้ง เลี้ยวซ้ายมือ เดินทางมาอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายมือบริเวณแยกก่อนถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง

จำนวนผู้เข้าชม :427