โรงสีข้าวพระราชทานฯ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โรงสีข้าวพระราชทานฯ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ.โนนศิลาแสง ม.1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นโครงการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องเศษฐกิจพอเพียง
การเดินทาง :  ให้เดินทางมาที่ อำเภอฆ้องชัย และเข้ามายังตำบลโนนศิลาเลิง แล้วจะได้พบกับโรงสีข้าวพระราชทานฯ ตั้งเด่นสง่าอยู่บริเวณหนองเลิงไก่โอก

จำนวนผู้เข้าชม :139