บึงกันเจม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงกันเจม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นบึงใหญ่ มีดอกบัวล้อมรอบบึง มีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ มีแพให้บริการพร้อมร้านอาหาร เป็นแหล่งหากินของคนในตำบลเพชรละครด้วย
การเดินทาง :  รถส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :540