วัดศรีสวรรค์สังฆาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.นครสวรรค์ออก
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  056227862
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หมู่ที่ 2 ตำบลนครสวรรค์ออก
การเดินทาง :  หมู่ที่ 2 ตำบลนครสวรรค์ออก

จำนวนผู้เข้าชม :411