หน้าแรก > ภาคเหนือ > นครสวรรค์ > เมืองนครสวรรค์ > ศูนย์พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ
ศูนย์พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.81
longitude :  100.08
รายละเอียด :  เป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาและเป็นแหล่งเรียนรู้วิธีการปั้นเครื่องปั้นดินเผา ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนชาวมอญตำบลบ้านแก่ง
การเดินทาง :  ระยะทางจาก อ.เมือง ประมาณ 10-12 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :430