โบราณสถานวัดถ้ำสิงขร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบราณสถานวัดถ้ำสิงขร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านถ้ำสิงขร หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดถ้ำสิงขร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำพุมดวง มีเนื้อที่ประมาณ 56 ไร่ อยู่ห่างองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขรประมาณ 200 เมตร ห่างจากอำเภอคีรีรัฐนิคม ประมาณ 12 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  9.02
longitude :  98.96
รายละเอียด :  ประวัติความเป็นมา เป็นวัดที่รุ่งเรืองครั้งสมัยศรีวิชัย และต้นสมัยแผ่นดินรัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี วัดนี้ตามที่บรรพบุรุษได้เล่าสืบต่อกันมาว่า ได้เคยเป็นพระอารามหลวงมาแล้วครั้งสมัยเก่าก่อน เพราะเป็นวัดที่พระเจ้าแผ่นดินสมัยนครศรีวิชัยทรงสร้างขึ้นไว้ พร้อมด้วยวัดทั้งสาม คือ วัดถ้ำสิงขร วัดหัววัง (น้ำรอบ) วัดเขาพระอานนท์ แล้วยกขึ้นเป็นพระอารามหลวง ครั้นถึงสมัยกรุงเทพฯ ในต้นรัชกาลที่ 3 พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งราชวงศ์จักรี พ.ศ. 2371 มีพระราชประสงค์จะทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา จึงโปรดให้กรมกองข้าหลวงออกมาสำรวจที่นา ทั้งปักษ์ใต้ฝ่ายเหนือ ส่วนในด้านปักษ์ใต้เฉพาะคือวัดทั้งสามนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดให้หลวงวิจารธาวุธ กรมพระกลาโหม เป็นหัวหน้าแม่กองพร้อมด้วยคณะรวม 3 ท่าน เชิญตราคชสีห์และตราเทพยุดายืนแท่น 2 ฉบับ ออกมารังวัดเนื้อที่นา ป่า สวน ของวัดทั้งสาม ได้มาประชุมพร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญที่วัดหัว (วังน้ำรอบ) ในคราวนั้นตาผะขาวเกิด พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรรวมพรรคพวก 15 คน ได้ทำเรื่องราวยื่นต่อคณะกรมกองข้าหลวง อันมีหลวง สิจารธาวุธฯ เป็นต้นว่า วัดทั้ง 3 นี้เป็นวัดหลวง ปู่ ย่า ตา ยาย ตาผะขาวเกิด ได้เคยเป็นข้าพระโยมสงฆ์มาแต่ก่อน ซึ่งได้รับบอกเล่าต่อกันมาว่า วัดทั้งสามพระอารามนี้ เป็นวัดหลวงมีพระราชาคณะ มีพระครูเป็นผู้ปกครองติดต่อกันมา และขึ้นตรงต่อพระราชาคณะกรุงศรีอยุธยา โบราณสถานวัดถ้ำสิงขร มีถ้ำโบราณที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง ที่ฝาผนังถ้ำประดับด้วยเครื่องลายครามสมัยโบราณและภาพวาดฝาผนัง อันเป็นจิตกรรมที่ต้องอนุรักษ์ ภายในถ้ำมีพระประทานองค์ใหญ่ ชาวบ้านเรียกว่า "พระมาลัย" ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวตำบลถ้ำสิงขรและใกล้เคียง หน้าถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์โบราณสมัยศรีวิชัย
การเดินทาง :  การเดินทาง การเดินทางไปยังโบราณสถานวัดถ้ำสิงขร สามารถนั่งเรือจากตลาดท่าข้ามทวนน้ำขึ้นไปได้ และทางที่สะดวกมากคือ ทางรถยนต์ โดยถนนสายสุราษฎร์ธานี ? ตะกั่วป่า ที่หลักกิโลเมตรที่ 35 แยกทางเข้าวัดประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :153