เขาถมอรัตน์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาถมอรัตน์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 9 และ หมู่ 11 ตำบลโคกสะอาด
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  056799181
latitude :  15.49
longitude :  100.99
รายละเอียด :  เขาถมอรัตน์ เป็นเขาที่บนยอดจะมีถ้ำหินปูน ภายในถ้ำเป็นศาสนสถานที่มีอายุตั้งแต่สมัยทวารวดี ซึ่งที่ผนังมีการสลักรูปเคารพ พบพระพุทธรูปประทับยืนแบบทวารวดีสลักนูนสูงบนโขดหินตรงหน้าถ้ำและผนังถ้ำ รวมทั้งลวดลายปูนปั้นประดับมากมาย
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ในเขตตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

จำนวนผู้เข้าชม :584