วัดเทพวัน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเทพวัน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตำบลเมืองพาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.54
longitude :  99.74
รายละเอียด :  วัดเทพวันตั้งอยู่หลังตลาดพาน เลขที่ 224 หมู่ 1 ถนนเทศบาล 3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 21479 มีอาณาเขตทิศเหนือจรดน้ำแม่ส้าน ทิศใต้จรดถนนเทศบาล 3 ทิศตะวันออกจรดทางสาธารณะ ทิศตะวันตกจรดทางสาธารณะ ด้านอาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิ 3 หลัง ศาลาบาตร วิหารมหากัจจายน์ กุฏิพักคณะอาคันตุกะ หอระฆัง โรงครัว ห้องน้ำ ห้องสมุดชุมชน ปูชนียสถานมีพระเจดีย์ 1 องค์ วัดเทพวันสร้างเมื่อ พ.ศ. 2430 ชื่อเดิมวัดเงี้ยว (ไทยใหญ่) เพราะมีผู้สร้างเป็นชาวเงี้ยวมาจากเชียงตุงต่อมาเจ้าอาวาสไทยใหญ่ได้มรณภาพลง วัดนี้จึงขาดเจ้าอาวาส ชาวล้านนาจึงได้ไปนิมนต์เอาพระบุญมี อินทวณโณ จากเชียงใหม่มาเป็นเจ้าอาวาสโดยผู้หญิงเป็นผู้ไปนิมนต์ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเทพวัน ต่อมาได้พระราชทานพริวสุงคสีมาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2503 เขตวิสุงคสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 25-50 เมตร
การเดินทาง :  เดินทางเข้าเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน เลี้ยวเข้าซอยเทศบาล3 ประมาณ 200 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :895