วังเณร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วังเณร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านมะเกลือเก่า ต.มะเกลือเก่า
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044-369928
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วังเณรเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ชาวโคราชรู้จัก เรียกว่า ?น้ำตกวังเณร? ตั้งอยู่ที่บ้านมะเกลือเก่า มีประวัติว่าที่นี่เป็นจุดที่ลำน้ำ ลำตะคองมีแก่งหินเป็นลานตื้นและมีต้นไม่ล้มพาดลำน้ำมีสามเณรน้อยมาข้ามเพื่อไปตัดไม้และกระโดดน้ำบริเวณนี้เกิดจมน้ำเสียชีวิตจึงเรียกว่า ?วังเณร? สถานที่แห่งนี้มีสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นลำน้ำที่ไหลผ่านแก่งลานหินในลำตะคอง แวดล้อมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ทั้งสองฝั่งลำน้ำ เป็นจุดชมวิวที่มีทัศนียภาพร่มรื่น เย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ
การเดินทาง :  ถนนมิตรภาพ

จำนวนผู้เข้าชม :433