หลวงพ่อน้อมวัดแพรกษา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หลวงพ่อน้อมวัดแพรกษา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดแพรกษา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.57
longitude :  100.64
รายละเอียด :  เดิมชื่อวัดแพรกษา ในสมัยนั้นจำไม่ได้ว่าวัดเป็นอย่างไร ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้าง ซึ่งสร้างมานานหลายปีและมีการบำรุงพัฒนา คือ ตาโก่งเมื่อ ประมาณ พ.ศ ๒๔๐๒ พระอาจารย์โพธิ์ ซึ่งเป็นสมภาร และเป็นผู้ที่ได้ก่อสร้างวัดแพรกตาสาขึ้น เจ้าคุณพระธรรมธราจารย์ (ปญฺญตฺโต ) นามเดิม อ่อน วัดตาเคียน (วัดมหาพฤฒาราม ก.ท.ม.) เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม แรม ๓ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะแม จุลศักราช ๑๒๒๑ วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๐๒ บิดาชื่อโพธิ์ มารดาชื่อหนู ตาคำ ตานาค ตาเป เป็นทายกบำรุงวัด และต่อมาก็เริ่มสร้างโบสถ์ โดยเจ้าคุณพระธรรมธีราจารย์ หลังเก่า และสร้างหลังใหม่ นำโดย ผู้ใหญ่พัก นาคดี ตาจันทร์ ตาชู นายโล๊ะ ครูสนม อิ่มสมุทร นายลู ตาทิม นายคราม แต่ก่อนมีกุฎิ ๕ ? ๖ หลัง และได้พัฒนากันมาโดยลำดับ จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๐ มีกุฎิ ๒๗ หลัง สร้างโดย นายนงค์ นายเทือง ตาจร ยายจวน ยายวาย ยายเหริง ยายแย้ม หลวงพี่เจิม ยายเขียว ยายสุ่ม ยายจวน ตาตั๋ง นางแกน ตาถึง นางภักดิ์ หลวงพ่อน้อม (พระครูสถิตบุญญากร) ผู้ใหญ่เต็ก นาคดี นางแฉ่ม นางถนอม นางหนู นายสิน นางอ่อน นายแสวง นางจันทร์ บุษบกอ่อน ตาฮวด นายทอง นางคำ นายเจน นางมด นางแย้ม ตาหนู นางสุ่ม นายฟัก นายโต๊ะ นายดอกรักษ์ นายอั้น นางหอม ยายอินทร์ ตาแป๊ะ ตาไผ่ นายกลั่น สร้างศาลาชายน้ำ นายโต๊ะ ยายเคือบ ยายเหริง ตาสุ่น นางยวน ศาลาหน้าวัด ยายจวน ตาจันทร์ นางแม้น ศาลาการเปรียญ มีกำนันชั้น พระครูสมุห์จันทร์ นายสิงห์ ครูสนม อิ่มสมุทร นางจวน นายออด นายจุล เล็กน้อย และ ผู้มีศรัทธา จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๔ ? ๒๕๔๕ ได้สร้างเป็นตึกสองชั้น และชั้นเดียว สร้างเมรุ และก่อสร้างกำแพงใหม่
การเดินทาง :  ถนนพุทธรักษา รถโดยสารประจำทางสาย 25

จำนวนผู้เข้าชม :334