วัดเขาทองกอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขาทองกอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.หูกวาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดเขากองทอง เดิมชื่อว่าวัดเขากวางทอง เหตุที่เรียกว่าวัดเขากวางทอง เป็นตำนานเล่ากันมาว่าบริเวณวัดเป็นเมืองลับแล มักจะมีกวางตัวผู้ลักษณะมีผิวเหมือนสีทองอร่ามวิ่งอยู่รอบๆบริเวณเขา ไม่มีใครสามารถจับกวางตัวนั้นได้ จึงเรียกว่าวัดเขากวางทอง ต่อมาจึงเรียกเพี้ยนเป็น วัดเขากองทองและอีกตำนานหนึ่งที่เล่ากันสืบทอดกันมา เมื่อครั้งที่หลวงพ่อจันทร์ ท่านมาปกครองดูแลวัดมรรครังสฤษธิ์หรือวัดตะคร้อ ท่านก็ได้ไป-มาปฏิบัติและจำพรรษาอยู่ที่วัดเขากองทองเป็นประจำ หลวงพ่อจันทร์ท่านเป็นพระที่เชี่ยวชาญเรื่องวิทยาคมในสมัยนั้นและมีชื่อเสียงอย่างมาก ครั้งหนึ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ได้เดินธุดงค์ผ่านมาปักกลดที่เชิงเขาวัดเขากองทอง หลวงพ่อจันทร์เมื่อทราบว่าพระรูปนี้คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พฺรหฺมรํสี หลวงพ่อจันทร์ท่านจึงนิมนต์ให้ขึ้นไปปักกลดบนเขาและจัดการอำนวยความสะดวกให้ หลวงพ่อจันทร์และสมเด็จพระพุฒาจารย์โต จึงมีโอกาสได้สนทนาแลกเปลี่ยนธรรมะกัน ก่อนสมเด็จพระพุฒาจารย์โตท่านจะเดินธุดงค์ขึ้นเหนือ ท่านได้มอบพระสมเด็จให้กับหลวงพ่อจันทร์ไว้จำนวนหนึ่ง ซึ่งไม่มีใครทราบว่ามีจำนวนเท่าไร อยู่มาไม่นานหลวงพ่อจันทร์ ท่านก็นำพระสมเด็จที่ได้รับจาก สมเด็จพระพุฒาจารย์โต นำบรรจุใส่ลงในไหแล้วเอาไปฝังดินไว้บริเวณเขาวัดเขากองทองซึ่งในตอนที่ฝังไหนั้นมีชาวบ้าน 1 คนรับรู้ว่าไหถูกฝังอยู่บริเวณไหน แต่แอบมาขุดเท่าไรก็ขุดไม่เจอ ปัจจุบันชาวบ้านคนนี้ได้เสียชีวิตไปแล้ว ก่อนเสียชีวิตได้บอกว่าหลวงพ่อจันทร์ท่านฝังไหไว้ที่ระหว่างต้นจันทร์ขนาดใหญ่สองต้นและในตอนนี้ก็ไม่มีใครเห็นต้นจันทร์คู่นี้เลย ชาวบ้านหลายคนพยายามขึ้นมาขุดบางคนพอพบไหแล้วรุ่งเช้าจะขึ้นมาเอาก็เสียชีวิตไปอีก ก่อนหลวงพ่อจันทร์ท่านจะมรณภาพ ท่านได้สร้างพระไว้ที่วัดเขากองทองอีกจำนวนมากแต่ก็ไม่มีใครกล้ายุ่งเพราะทุกคนกลัวอาถรรพ์ มีแต่หลวงตาแผนเพียงรูปเดียวเท่านั้น ที่ทราบว่าบรรจุอยู่ตรงไหน ท่านเพียงแต่พุดว่ามันไม่ใช่ของเราอย่าไปยุ่งเลยหรือเวลาท่านเห็นชาวบ้านขึ้นมาขุดหาไหที่บรรจุพระ ท่านก็พูดว่า กลับไปทำมาหากินเถอะ เสียเวลาเปล่าๆนะโยม
การเดินทาง :  เดินทางโดยถนนรังสิโยทัย หมายเลข 1182 ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าชม :148