ถ้ำเพชร-ถ้ำทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่15 บ้านชอนเดื่อ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :120