ฝายน้ำล้นห้วยซอม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายน้ำล้นห้วยซอม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านแก้งเจริญ ม.11
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.68
longitude :  105.03
รายละเอียด :  เป็นลำน้ำขนาดใหญ่ไหลผ่านหลายหมู่บ้าน ชาวบ้านสามารถจับปลาในลำน้ำเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว สถานที่ใกล้เคียง คือวัดป่าอริยธรรมบ้านแก้ง ม.2 ภายในวัดมีความสงบ ร่มเย็น เหมาะแก่การหาความสงบทางใจ
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางสายเดชอุดม - น้ำยืน

จำนวนผู้เข้าชม :414