อ่างคลองยาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างคลองยาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.9 ต.หนองไผ่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำคลองยางสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2528 แล้วเสร็จใน ปี พ.ศ. 2528 ต้ังอยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดพชรบูรณ์ ปริมาณกักเก็บน้ำ ประมาณ 500 ล้าน ลบ.ม. งบประมาณ 3.517 ล้านบาท ความยาวสันอ่าง 116 เมตร ความกว้างสันอ่าง 4 เมตร ความสูง 13 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ อ่างเก็บน้ำคลองยาง อยู่ห่างจากตัวอำเภอหนองไผ่ไปทางทิศตะวันตก เส้นทางจากตัวอำเภอหนองไผ่ ไปตำบลซับพุทธา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 4 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางไปอ่างเก็บน้ำอีกประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงตัวอ่างเก็บน้ำคลองยางหรืออีหนึ่งเส้นทางจากถนนหนองไผ่ - นาเฉลียง เลี้ยวซ้ายข้างโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม ไปหมู่บ้านคลองยาง ประมาณ 4 กิโลเมตร จะถึงตัวอ่างเก็่บน้ำคลองยาง อ่างเก็บน้ำคลองยาง เป็นแหล่งพักผ่อนริมน้ำที่มีความสวยงามอีหนึ่งแห่งหนึ่งของ ตำบลหนองไผ่ แวดล้อมด้วยทัศนียภาพของภูเขา ป่่าไม้ และสายน้ำที่สวยงาม ประชาชนนิยมมาพักผ่อน นั่งชมอากาศที่สดชื่น
การเดินทาง :  จุดเริ่มต้นจากอำเภอหนองไผ่ ผ่านโรงเรียนหนองไผ่ เลี้ยวเข้าถนนข้างโรงเรียนหนองไผ่ มุ่งตรงไปประมาณ 6.90 กิโลเมตร จะถึงอ่างเก็บน้ำคลองยาง (โดยจะผ่านโรงเรียนบ้านคลองยาง)

จำนวนผู้เข้าชม :425