วัดป่าภูระงำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าภูระงำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านเหล่าเหนือ ม.4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และวิปัสสนากรรมฐาน
การเดินทาง :  รถยนต์ รถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :362