แก่งละว้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แก่งละว้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ต.โคกสำราญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ลำดับที่ 16 ของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 12,000 ไร่ มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำรูปวงรี มีเกาะแก่งต่าง ๆ มากมาย
การเดินทาง :  ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ 35 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :310