อ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.5 บ้านภูถำพระ ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045-979886
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอ ในเขตบ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร อยู่ห่างจากภูหินปูนประมาณ 2 กิโลเมตร ลักษณะเป็นแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์และแหล่นน้ำในการประกอบการเกษตรที่สำคัญในท้องถิ่น ซึ่งเป็นแหล่งน้ำซับตามธรรมชาติจากภูเขา
การเดินทาง :  อยู่ในเขต บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร อยู่ห่างจากอำเภอกุดชุมประมาณ 13 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :91