บึงบัวบากง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงบัวบากง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.6 ต.รือเสาะ องรือเสาะ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญๆต่างๆ
การเดินทาง :  ด้วยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :378