หนองแปน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองแปน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ตำบลกุดกว้าง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งท่องเที่ยวหนองแปนมีขนาด 1,400 ไร่
การเดินทาง :  เดินทางมาตามถนนมลิวรรณ - ทางชุมแพ ห่างจากขอนแก่นปรระมาณ 60 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :81