ที่สาธารณะหัวภูดิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ที่สาธารณะหัวภูดิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.5 บ้านโนนเมือง ต.โนนหัน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043040231
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งศาสนสถานที่ชาว ต.โนนหันภูมิใจในเอกลักษณ์ของตำบล มีลักษณะเป็นหินสูง ซึ่งมีพระพุทธรูปปูนปั้น ประดิษฐานอยู่ ซึ่งเมื่อถึงเดือนเมษายนของทุกปี ชาวตำบลโนนหันจะมีงานยิ่งใหญ่ คือ แห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คือ หลวงปู่พระครูเหล็ก โดยเริ่มแห่งพระครูเหล็กจากแหล่งท่องเที่ยวหัวภูดิน เข้ามายังหมู่บ้านภายในตำบล เพื่อทำการสรงน้ำพระ ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของชาว ต.โนนหัน
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :370