วัดภูเขาเงินธรรมาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดภูเขาเงินธรรมาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.9 บ้านภูเขาเงิน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ที่สวยงามบนภูเขาเล็ก ๆ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพบูชา ที่สำคัญเป็นจุดชมวิวสวยงาม
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ ใช้เส้นทาง อุบล - เขมราฐ ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :463