น้ำตกธารทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกธารทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.วังทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตก ข้างทางสวยงาม มีสองส่วน มีน้ำไหลตลอดทั้งปี
การเดินทาง :  ทางหลวงแผ่นดิน 120 วังเหนือ - พะเยา เป็นถนนลาดยาง ระยะทาง 50 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :447