หมู่บ้าน OTOP

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้าน OTOP
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  บ้านปางมะโอ หมู่ที่ 8 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :459