วัดพระธาตุเสด็จ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุเสด็จ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลบ้านเสด็จ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.37
longitude :  99.56
รายละเอียด :  วัดพระธาตุเสด็จ เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ตามตำนานพระธาตุนครลำปางเล่าว่า วัดในจังหวัดลำปางที่เชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีอยู่ ๒ วัด คือ วัดพระธาตุลำปางหลวง และวัดพระธาตุเสด็จ การบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ สถานที่ทั้งสองแห่งนี้มีมาหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ ๒๑๘ ปี ตามตำนานเมืองละกอนหรือเขลางค์ อันอยู่ในตำนานพื้นเมืองและตำนานจามเทวีวงศ์ ก่อนที่จะมีการสถาปนาสร้างนครเขลางค์ คู่กับนครหริภุญชัยโดยพระนางจามเทวี
การเดินทาง :  เดินทางจากตัวเมืองลำปาง ตามเส้นทางถนนสายลำปาง - งาว ประมาณ 16 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :814