ทะเลสาบนาสัก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ทะเลสาบนาสัก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาสัก ม.4 ต.นาสัก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.32
longitude :  99.83
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สามารถเยี่ยมชมแหล่งธรรมชาติและล่องแพได้
การเดินทาง :  ระยะทางจากจังหวัดลำปางถึงทะเลสาบนาสัก ประมาณ 50 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :472