หน้าแรก > ภาคกลาง > ราชบุรี > บ้านคา > วัดพระธาตุเขาน้อย
วัดพระธาตุเขาน้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุเขาน้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.บ้านคา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ห่างจากอำเภอบ้านคาประมาณ 550 เมตร ขับรถขั้นไปบนเขา สองข้างทางเป็นป่าเขียวชอุ่มบนเขาจะเป็นที่ตั้งของเจดีย์บรรุอัฐิธาตุของหลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี อันเป็นที่เคารพนับถือยิ่งของพุทธศาสนิกชน บนเขาเป็นลานปูหินอ่อนจุดชมวิวเป็นมุมกว้างไกลสุดสายตามพาโนรามา มองได้รอบทิศ 360 องศา สามารถมองเทือกเขาตะนาวศรีไม่ไกลและมีลมพัดเย็นสบาย
การเดินทาง :  ขับรถจากราชบุรีใช้เส้นทาง หมายเลขทางหลวง 3087 ซึ่งเป็นเสนทางเดียวกันกับเส้นทางไป อ.สวนผึ้ง แต่ไปเลี้ยวซ้ายตรงบ้านชัฏป่าหวายซึ่งอยู่ก่อนถึง อ.สวนผึ้ง โดยเลี้ยวซ้ายไปใช้เส้นทางหมายเลข 3313 ซึ่งเป็นเส้นไปอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน เส้นทางนี้จะผ่าน อ.บ้านคา เมื่อถึง อ.บ้านคา ให้ขับเลยไปสัก 500 เมตร ให้ชิดขวาไว้จะมีทางเลี้ยวขวา เลี้ยวเข้าไปไม่ไกลจะถึงวัดป่าพระธาตุเขาน้อยอยู่ทางซ้ายมือ เลี้ยวรถเข้าไปภายในวัด ภายในร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่สมกับเป็นวัดป่า ถ้าต้องการไปไหว้พระที่พระธาตุให้ขับรถต่อขึ้นเขาไปอีก ซึ่งเป็นทางลาดยางค่อนข้างแคบและลาดชัน

จำนวนผู้เข้าชม :434