เขาต่อยไห

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาต่อยไห
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.นาท่ามใต้
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมีสัตว์ป่าเช่นลิง และนกหลายชนิด
การเดินทาง :  เดินทางจากตัวเมืองประมาณ 14 กิโลเมตร ทางคมนาคมทางบก ถนนสายบายพาสตรัง-ห้วยยอด เดินทางโดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และมีรถรับจ้าง(รถจักรยานยนต์รับจ้าง)

จำนวนผู้เข้าชม :349