ฝายวังจัน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายวังจัน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาอ้อม หมู่ที่ 5 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.15
longitude :  100.39
รายละเอียด :  อยู่ในพื้นที่บ้านนาอ้อม หมู่ที่ 5 มีระยะทางห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นฝายน้ำล้นขนาดใหญ่มีความยาวประมาณ 100 เมตร สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2525 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ละปีจะมีการจัดงานรื่นเริง และชาวบ้านจะตั้งร้านขายของให้กับนักท่องเที่ยว เป็นการสร้างรายได้ในช่วงเทศกาล นอกจากนี้ฝายวังจันยังกั้นลำน้ำควรไว้เพื่อใช้ในการเกษตร
การเดินทาง :  รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :482