หน้าแรก > ภาคกลาง > สระบุรี > แก่งคอย > เขาพระพุทธบาทน้อย
เขาพระพุทธบาทน้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาพระพุทธบาทน้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  วัดพระพุทธบาทน้อย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  036246076
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ป่าหินปูนเขาพระพุทธบาทน้อยมีลักษณะเป็นป่าหินปูนที่มีความสวยงาม มีหน้าผาสูงค่อนข้างชันถึงชันมาก หินสีขาวยอดแหลม และเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะสัตว์และพืชเฉพาะถิ่นซึ่งพบในบริเวณนี้เป็นจำนวนมาก เช่น เลียงผาสัตว์สงวนใกล้สูญพันธุ์ที่หายาก หนูขนเสี้ยนเขาหินปูนพันธุ์สระบุรี นกจู๋เต้นเขาปูนพันธุ์สระบุรีที่เป็นหนึ่งเดียวในโลก แมงกระดานถ้ำโมงนาทีสัตว์สายพันธุ์ใหม่ของโลก พรรณพืชต่างๆ เช่น เทียนพระพุทธบาท ปรงสระบุรี (พบเฉพาะที่สระบุรี) เข้าพรรษาขาว บุกสระบุรี โมกราชินี ชาฤาษี บุกม่วง ต้นจันทน์ผา จันทน์แดงขึ้นบนยอดเขาอย่างหนาแน่น
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแก่งคอยไปทางทิศเหนือ ตามถนนสายสองคอน-พุแค ระยะทาง 10 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 3,200 ไร่ ประกอบด้วย 4 หมู่บ้านที่อยู่รายรอบคือ หมู่บ้านทุ่งแซงหมู่ที่ 2 และหมู่บ้านโป่งค่าป่าไม้แดงหมู่ที่ 4 ในตำบลท่าตูม หมู่บ้านพระพุทธบาทน้อยหมู่ที่ 10 และหมู่บ้านบ่อโศรกหมู่ที่ 11 ในตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :408