วัดโพรงมะเดื่อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโพรงมะเดื่อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.5 ต.โพรงมะเดื่อ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.82
longitude :  99.99
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :357