วัดโพธิ์สุทธาวาส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโพธิ์สุทธาวาส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.8 ต.โคกหม้อ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.85
longitude :  100.30
รายละเอียด :  วัดโพธิ์สุทธาวาส วัดโพธิ์สุทธาวาส ตั้งอยู่เลขที่ 152 บ้านต้นโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว 116.80 เมตร ติดต่อกับที่ดินของนายสังเวียน ทิศใต้ยาว 112.20 เมตร ติดต่อกับที่ดินของนายทอง ทิศตะวันออกยาว 91 เมตร ติดต่อกับแม่น้ำน่าน ทิศตะวันตกยาว 85.80 เมตร ติดต่อกับที่ดินของนายเจริญ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ำน่านทางฝั่งตวะวันตก อาคารเสนาสนะต่างๆมีอุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร สร้าง พ.ศ.2526 โครงสสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญกว้าง 14 เมตรยาว 36 เมตร สร้าง พ.ศ.2525 หอสวดมนต์กว้าง 9 เมตร ยาว 11 เมตร สร้าง พ.ศ.2512 กุฎีสงฆ์ จำนวน 4 หลัง วัดโพธืสุทธาวาส ชาวบ้านเรียก ?วัดต้นโพธิ์? เพราะมีต้นโพธิ์อยู่เป็นสัญลักษณ์ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2519 โดยมีนายเยื้อน รวมทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัด ซึ่งได้ริเริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2507 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2528 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 50 เมตร ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ.2525 เป็นต้นมา มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาปีละประมาณ 17 รูป สามเณร 2 รูป เจ้าอาวาสมี พระป่วน จิตฺตทนฺโต รักษาการสืบมา
การเดินทาง :  อยู่ที่ หมู่8 ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าชม :121